รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการประมูลหมายเลยทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 25 หมวดอักษร ขย “ขุมทรัพย์ล้ำค่า ก้าวหน้า ยั่งยืน”

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลหมายเลยทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 25 หมวดอักษร ขย “ขุมทรัพย์ล้ำค่า ก้าวหน้า ยั่งยืน” โดยมี นายภูวนัฐ สมใจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ และนายวสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประมูล ซึ่งการจัดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยในครั้งนี้ เป็นการประมูลตามแนวชีวิตวิถีใหม่และมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณะสุขและการรักษาระยะห่าง (New Normal) ในการให้บริการผู้เข้าร่วมการประมูล

ทั้งนี้ รายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยจะนำเข้า “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(กปถ.) เพื่อนำไปสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

……………………………………………….