รมช.มนัญญา เป็นประธานเปิดงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2563

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2563 ข้าวสารอาหารแห้ง ข้าวต้มลูกโยน ร่วมกับประชาชน พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดโต๊ะหมู่บูชาประดับงาช้าง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวอุทัยธานีนำงาช้างมาประดับโต๊ะหมู่บูชา เพื่อให้ผู้คนได้ชื่นชมความงามตามบ้านเรือน ณ วัดสังกัสรัตนคีรี อ.เมือง จ.อุทัยธานี

………………………………………………………….