กปน. รับโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2563

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 4 อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ จาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยในปีนี้ กปน. ได้รับการรับรองทั้งหมด 17 แห่ง รวมกับสำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ ซึ่งผ่านการรับรองเมื่อปี 2562 ทำให้ กปน. ได้รับมอบตรารับรอง GECC ครบทุกสาขา

ทั้งนี้ กปน. ได้มุ่งเน้นยกระดับการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างรวดเร็ว และเข้าถึงง่าย มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการในทุกด้านพร้อมปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชนอย่างสม่ำเสมอ

……………………………………………………