กรม สบส. เข้าช่วยเหลือ 5 รพ.ในจ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังได้รับความเสียหายจากฝนตกหนัก

นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข สั่งการให้ทีมวิศวกรฉุกเฉิน หรือทีมเอ็มเสิร์ท จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเข้าช่วยเหลือสถานพยาบาล และสถานที่ราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสามร้อยยอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกลาง  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุยบุรี โรงพยาบาลกุยบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนซอ และโรงพยาบาลบางสะพาน ที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำหลาก

จากการลงพื้นที่และเข้าประเมินพบความเสียหายหลักคือ 1.ถนนและบ้านพักเจ้าหน้าที่ถูกน้ำท่วมขัง 2.ระบบสูบน้ำชำรุดใช้การไม่ได้เนื่องจากมีน้ำเข้า นอกจากนี้ยังพบหม้อแปลงโดนฟ้าผ่า ถังออกซิเจนเสี่ยงโดนน้ำท่วม เป็นต้น โดยทีมเอ็มเสิร์ทร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับความเสียหาย ได้ดำเนินการแก้ไขในเบื้องต้นให้กลับมาใช้การได้ปกติต่อไป