“ศศินทร์”ผนึก “MIT”ร่วมผลักดันสตาร์ทอัพไทย สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 จัดการสัมมนาเพื่อผู้ประกอบการ“MIT Global Startup Workshop 2018”

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับ สมาคมนิสิตเก่า เอ็มไอที ประเทศไทย และ Massachusetts Institute of Technology Global Startup Workshop (MITGSW) จัดงาน “MIT Global Startup Workshop 2018” ยกระดับธุรกิจสตาร์ทอัพไทย และให้ความรู้ผู้สนใจประกอบธุรกิจ ติดอาวุธไอเดียให้พร้อมรับยุคไทยแลนด์ 4.0 พร้อมเปิดเวทีให้นักศึกษาประลองความคิดผ่านแผนธุรกิจสุดล้ำ ชิงเงินรางวัลสูงสุดกว่า 15,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยมี ดร.กอบศักดิ์   ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นประธาน ณ ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซนทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้