สธ.-วธ. แนะทำบุญตักบาตรเทศกาลออกพรรษา ปลอดโควิด 19

กระทรวงสาธารณสุข และกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม แนะนำข้อปฏิบัติแบบวิถีชีวิตใหม่สำหรับศาสนสถาน ผู้จัดงาน พระสงฆ์ และผู้ร่วมงานเทศกาลวันออกพรรษา ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และนายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าวเรื่อง การจัดศาสนพิธี ทำบุญตักบาตร แบบวิถีชีวิตใหม่ เทศกาลวันออกพรรษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เชิญชวนคนไทยไม่ประมาท การ์ดอย่าตก อาจมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการปะปนอยู่ในชุมชน สังคม และนำเชื้อไปแพร่ให้กับผู้อื่นได้

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในวันนี้เป็นวันสำคัญทางศาสนา คือ เทศกาลออกพรรษา สถานที่ต่างๆ จะมีการจัดงานทำบุญตักบาตร และหลังจากนี้จะมีงานประเพณีของแต่ละท้องถิ่น เช่น งานตักบาตรเทโว รวมทั้งเทศกาลทอดกฐิน ซึ่งจะมีผู้คนจำนวนมากมาร่วมกิจกรรมในวัดกว่า 42,000 วัดทั่วประเทศ จึงต้องเข้มทั้งการป้องกันตนเอง และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ซึ่งกรมการศาสนาได้ให้คำแนะนำในการจัดศาสนพิธีแบบวิถีชีวิตใหม่ ให้กับศาสนสถานและผู้จัดงาน อาทิ ภายในศาสนสถานต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ร่วมคัดกรอง ตรวจวัดไข้ จัดจุดปฐมพยาบาลดูแลรักษาเบื้องต้น จัดที่ล้างมือ หรือบริการแอลกอฮอล์เจล รวมทั้งสำรองหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยไว้บริการผู้มาร่วมกิจกรรม หากมีการจัดโรงทาน ผู้ประกอบอาหารต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน หน้ากาก และถุงมือ สำหรับผู้ร่วมงาน ต้องสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ตลอดที่ร่วมกิจกรรม รักษาระยะห่าง ก่อนหยิบจับอาหารควรล้างมือให้สะอาด เมื่อกลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

นายแพทย์อรรถพล กล่าวว่า กรมอนามัยได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำคู่มือการจัดพิธีทางศาสนาและการจัดกิจกรรมทางประเพณี เผยแพร่ แจกจ่าย ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพระภิกษุสงฆ์ นักบวช พราหมณ์ บาทหลวง และประชาชน แบบวิถีชีวิตใหม่ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกำหนดมาตรการสำหรับศาสนสถาน/ สถานที่จัดงาน, ผู้ประกอบพิธี/ ผู้นำปฏิบัติพิธี/ ผู้เข้าร่วมพิธีหรือร่วมกิจกรรม, การเตรียมอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ประกอบพิธี โดยมีแนวทางปฏิบัติศาสนสถานคือ คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิและลงชื่อผู้เข้าร่วมพิธี ย้ำว่าหากวัดแล้วอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้นั่งพักและวัดซ้ำ หากไข้ยังไม่ลดลง งดเข้าร่วมกิจกรรม, กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วม, จัดอุปกรณ์ป้องกันตนเองเจ้าหน้าที่ และเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง โดยผู้เข้าร่วมพิธี ต้องลงชื่อเข้าร่วม ลงทะเบียนในแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เพื่อสะดวกในการติดตามหากพบมีความเสี่ยง สวมหน้ากากตลอดเวลา และอาบน้ำ/ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีที่กลับถึงที่พัก

ขอความร่วมมือประชาชน หากเจ็บป่วย มีอาการไอ จาม เป็นหวัด มีไข้ ควรพักผ่อนอยู่บ้าน งดร่วมงานบุญ และงานประเพณีต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น รวมถึงลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดระลอก 2

…………………………………………….