จับกัง1 ห่วงใย สั่ง กสร.รุดช่วยเหลือลูกจ้าง “ดาราเทวี” ทวงถามเงินค้างจ่ายเพิ่มเติม เผยออกคำสั่งให้จ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างไปแล้วกว่า 2 ล้านบาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยลูกจ้าง บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด สั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเร่งให้ความช่วยเหลือ รับคำร้องลูกจ้าง 60 คน กรณีนายจ้างค้างจ่ายเงินช่วงหยุดกิจการชั่วคราวในเดือนกันยายน เป็นเงินกว่า 5 แสนบาท พร้อมเผยพนักงานตรวจแรงงานเคยสั่งนายจ้างจ่ายค่าจ้างค้างจ่าย ให้กับลูกจ้าง 110 คน เป็นเงินกว่า 2 ล้านบาท

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึง กรณีที่ลูกจ้างบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด ได้รวมตัวที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะนายทะเบียนโรงแรมตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547 ให้พิจารณาสั่งปิดโรงแรมเนื่องจากใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ หมดอายุ เพื่อจะได้ใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว ได้สั่งการให้ กสร. ดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็ว

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ให้พนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างกลุ่มนี้ตามอำนาจหน้าที่แล้ว โดยได้ดำเนินการรับคำร้องจากลูกจ้าง จำนวน 60 คน กรณีนายจ้างค้างจ่ายเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ให้กับลูกจ้างในช่วงเดือนกันยายน 2563 ที่นายจ้างได้ใช้สิทธิหยุดกิจการชั่วคราว ตามมาตรา 75 ของพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน รวมเป็นเงิน 579,960.84 บาท

นายอภิญญา กล่าวต่อว่า กสร.ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด มาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเดือนเดือนพฤษภาคม 2563 พนักงานตรวจแรงงานได้รับคำร้องจากลูกจ้าง จำนวน 110 คน กรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง และได้มีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้าง เป็นเงิน 2,025,054.01 บาท ซึ่งนายจ้างได้นำคดีขึ้นสู่ศาลและสามารถตกลงกับลูกจ้างได้ และเมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมาลูกจ้างของบริษัทฯ จำนวน 65 คน ได้มายื่นคำร้องกับพนักงานตรวจแรงงานให้บริษัทฯ จ่ายเงินค้างจ่ายในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ที่นายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว เป็นเงินรวม 620,658 บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ได้สั่งการให้พนักงานตรวจแรงงานเร่งดำเนินการวินิจฉัยคำร้องทั้ง 2 กรณี ภายใน 30 วัน เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายโดยเร็ว

…………………………………………………………