‘จับกัง1′ ห่วงชาวสวนลำไย เร่งหามาตรการนำเข้าแรงงานกัมพูชาเก็บผลผลิตที่จันทบุรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยชาวสวนลำไยในจังหวัดจันทบุรี เร่งหามาตรการการนำเข้าแรงงานกัมพูชาเข้ามาเก็บผลผลิตลำไยที่จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือประเด็นการนำเข้าแรงงานกัมพูชามาเก็บลำไยในจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงาน ให้การต้อนรับ นายอูก ซอร์พวน (H.E. Mr.Ouk Sorphorn) เอกอัครราชทูตอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือประเด็นการนำเข้าแรงงานกัมพูชามาเก็บลำไยในจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์น ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย – กัมพูชา และสมาคมชาวสวนลำไยจันทบุรี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยที่ประชุมได้ขอให้ฝ่ายกัมพูชาดำเนินการเร่งรัดให้แรงงานที่ใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass) จำนวน 500 คน เดินทางเข้ามาทำงานโดยเร็ว และดำเนินการแก้ไขร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อกำหนดให้มีการจ้างงานระยะสั้นได้

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปัจจุบันพื้นที่จังหวัดจันทบุรีกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะลำไยที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ในวันนี้ กระทรวงแรงงาน จึงได้หารือกับผู้แทนภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือ สนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนนายจ้าง สถานประกอบการ สามารถฝ่าฟันสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ พร้อม ๆ กับการดูแลคุ้มครองของแรงงานทุกภาคส่วน ให้ยังคงสิทธิ์ที่พึงได้รับอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตรกรรม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากรัฐบาลกัมพูชาในการให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และให้ความช่วยเหลือด้านกำลังแรงงาน

ทั้งนี้ ปัจจุบันจังหวัดจันทบุรีมีความต้องการนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาเพื่อเข้ามาเก็บลำไยที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 34,000 คน แบ่งเป็นแผนกคัดบรรจุ 20,000 คน และแรงงานในสวน 14,000 คน โดยในระยะแรกจะมีการนำเข้าแรงงานต่างด้าว จำนวน 2,000 – 3,000 คน

………………………………………….