‘รมว.แรงงาน’ เผยเดือนกันยายน 2561 ระงับการเดินทางผู้มีพฤติการณ์ลักลอบไปทำงานเกาหลีใต้มากสุดกว่า 200 ราย

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เผยสถิติเดือนกันยายน 2561 ระงับการเดินทางผู้ที่มีพฤติการณ์จะลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 279 คน ส่วนใหญ่ระงับไปเกาหลีใต้มากสุด 243 คน ขณะที่มีคนหางานเดินทางไปทำงานต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิจำนวน 6,327 คน ส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปไต้หวันมากที่สุดถึง 2,381 คน

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา กรมการจัดหางาน ได้ระงับการเดินทางของผู้ที่มีพฤติการณ์จะลักลอบไปทำงานในต่างประเทศและให้การยอมรับว่าจะไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 279 คน โดยระงับไปเกาหลีใต้มากที่สุด 243 คน คิดเป็นร้อยละ 87.10 ของผู้ที่ถูกระงับการเดินทาง รองลงมาเป็นบาห์เรน จีน และรัสเซียตามลำดับ ขณะที่มีคนหางานเดินทางไปทำงานต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ จำนวน 6,327 คน นิยมไปไต้หวันมากที่สุด จำนวน 2,381 คน คิดเป็นร้อยละ 37.63 รองลงมาเป็นญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อิสราเอล ตามลำดับ

รมว.แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการจัดหางานได้จัดตั้งชุดเฝ้าระวัง คอยตรวจสอบและสกัดกั้นผู้ลักลอบไปทำงานต่างประเทศที่ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิและดอนเมือง ทั้งยังตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีพฤติกรรมในการโฆษณาชักชวนคนหางานไปทำงานต่างประเทศ และใช้สายตรวจออนไลน์คอยตรวจสอบ เฝ้าระวังพฤติการณ์ของกลุ่มมิจฉาชีพอย่างเข้มงวด หากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดี และโพสต์ข้อความเตือนชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศไปยัง Facebook สำหรับคนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศควรหาข้อมูลของประเทศและตำแหน่งงานที่ตนเองจะไปทำงานอย่างละเอียด คิดให้รอบคอบ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการเดินทาง และต้องไปทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองดูแลจากนายจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย คนหางานสามารถสอบถามข้อมูลการไปทำงานต่างประเทศหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร. 0-2248-4792 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน