“อนุทิน” ร่วมแสดงความยินดีกับ “แพทย์หญิงอัมพร” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 18 ปี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 18 ปี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีผู้บริหารและบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้การต้อนรับ ณ บริเวณโถงชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

…………………………………………………………