มข. มอบเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส หนุน ป.3 พัน 8 ช่วยประชาชน เตรียมรับมืออุทกภัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์เสริม เพื่อสนับสนุน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ในการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่ประสบอุทกภัย โดยมี พันโท ทรงศักดิ์ สิมพะรักษ์ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากจะมีนโยบายให้บริการวิชาการ วิจัย แก่ชุมชนแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ ภัยแล้ง ภัยหนาว และ เหตุอุทกภัย โดยทำงานร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ในหลากมิติ เช่น กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

“ในด้านวิชาการเราช่วยเหลือเยียวยาให้ความรู้เพื่อเตรียมรับมือ และหลังเกิดเหตุอุทกภัยอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนอุปกรณ์ หนุนช่วยด่านหน้าที่มีกำลังเพียงพอในการลงพื้นที่ช่วยประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงฤดูฝน หลายพื้นที่ในประเทศไทยเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดอุทกภัยขึ้นตามมา ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเองก็ได้รับผลกระทบแทบทุกปี ฉะนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้มอบเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 ลำ พร้อมอุปกรณ์เสริม เสื้อชูชีพ จำนวน 5 ตัว และ ไม้พาย จำนวน 2 อัน ให้แก่ กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ได้เตรียมกําลังพล ยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนต่อไป” อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

………………………………………………………..