โค้งสุดท้ายกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกหลักสูตร WING บ่มเพาะศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์กลุ่ม SMEs และ New Faces

หลักสูตรสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ New Faces สินค้าไลฟ์สไตล์ไทยสู่ตลาดโลก หรือ WING จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เข้าสู่โค้งสุดท้ายของกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัทเพื่อติวเข้มให้ความรู้ผู้ประกอบการทั้ง 29 รายที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยได้รุ่นพี่ผู้ส่งออก คุณจิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์ กรรมการผู้จัดการด้านการตลาด วิจัยและพัฒนา บริษัทอุตสาหกรรม ดีสวัสดิ์ จำกัด และคุณนลิน ดำรงค์กิจการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีนิธ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัท ซีเควนซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดร่วมให้คำแนะนำด้านการส่งออกสินค้าและแนวโน้มตลาดต่างประเทศสำหรับสินค้าไลฟ์สไตล์ไทย นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรม ยังได้รับความรู้ ด้านทักษะภาษาที่จำเป็นในการเจรจาการค้าและการออกงานแสดงสินค้านานาชาติ โดยครูอิม วรินทร์พรรณ์ ตันติวัตนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและผู้ก่อตั้ง www.ieltsforthai.com

กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกครั้งสุดท้ายจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม ในรูปแบบ Mini International Trade Fair จำลองบรรยากาศงานแสดงสินค้านานาชาติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ที่ได้ตลอดการฝึกอบรมมานำเสนอสินค้าอย่างมืออาชีพต่อบายเออร์ตัวจริง

……………………………………………….