การสัมมนาถอดบทเรียนการอบรมแบบออนไลน์”หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูง”อายุ

สำนักงาน กศน. ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) จัดสัมมนาถอดบทเรียนการอบรมแบบออนไลน์หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาคกรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย