เสมา1 หนุน สกสค. มุ่งบริหารงานมืออาชีพ เน้นความโปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจบริการ

“รมว.ศธ. “ ยกเครื่ององค์กร สกสค. มุ่งบริหารงานภายใต้ความโปร่งใส ตอบโจทย์ยุคใหม่ “ทันสมัย-ใส่ใจบริการ” 

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) โดยมี นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และคณะกรรมการ สกสค. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวชิราวุธ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้รับทราบการรายงานผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน (เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มีผลการประเมินหน่วยงานอยู่ในระดับมาตรฐาน และเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. อยู่ในระดับคุณภาพ ซึ่งที่ผ่านมา สกสค. ก็มีผลการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่กระทรวงศึกษาธิการมีความตั้งใจในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีศักยภาพ เพราะ สกสค. ถือเป็นหน่วยงานสำคัญ ที่ดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพครู

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบการแต่งตั้งที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอส.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นต้น โดยความรู้ความสามารถของบุคคลเหล่านี้ จะตอบโจทย์การบริการและการเชื่อมโยงการทำงานระหว่าง สกสค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อีกทั้ง ได้มีการรายงานผลการรับสมัครงานของศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ (องค์การค้าของ สกสค.) สำหรับการเปิดบูธรับสมัครงานในงาน Job Expo Thailand 2020 ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สนใจสมัครงานกว่า 1,000 คน ถือเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงแรงงานได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้เสนอแผนปฏิบัติงาน สกสค. ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติงานภารกิจ ภายใต้ความโปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจบริการ พร้อมทั้งยกระดับ สกสค. ให้มีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาการทุจริต เพิ่มจำนวนสมาชิก และส่งเสริมให้สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ เป็นต้น