“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”นำสิ่งของลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยา ผู้ป่วยติดเตียง!!

เมื่อวันที่ ( 8 ตุลาคม 2561)เวลา 13:30 น.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข. พร้อมด้วย พ.ต.เปลี่ยน จันทร์จีน รองหัวหน้ากลุ่มงาน กิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. และนายณัฐกิจ  สมานมิตร กรรมการอิสลามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าพบปะเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมนำถุงยังชีพ และ น้ำดื่ม ซึ่ง กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.ได้รับการบริจาคจาก ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา”ชมรม FC สัญญาใจ..คนไทยไม่ทิ้งกัน”และ ประธาน”มูลนิธิ พระราหูใจถึงใจ”มอบให้ ครอบครัวสามีภรรยา ผู้สูงอายุ

ซึ่งนายจตุรงค์ ทับเนียม ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจเหนื่อยง่าย และ นางซาเราะห์ เลาะหนับ ซึ่งเป็นคนไข้ติดเตียงพิการขาข้างซ้ายเนื่องจากโรคเบาหวานจึงต้องตัดขาข้างซ้ายออก  ณ บ้านเลขที่ 761/ 5 หมู่ 7 ตำบล อ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์!!