นายพรพจน์ เพ็ญพาส เข้าสักการะศาลพระภูมิบวงสรวงพระอนุสาวรีย์ฯ หลังเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมโยธาฯ คนใหม่

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 06.59 น. นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมฯ ถนนพระรามที่ 6 ร่วมให้การต้อนรับ นายพรพจน์ เพ็ญพาส เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนางจิรวรรณ เพ็ญพาส เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง หลังจากนั้นเวลา 09.00 น. นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมฯ ถนนพระราม 9 ร่วมให้การต้อนรับ ตามลำดับ โดย อธิบดีและประธานชมรมแม่บ้านกรมฯ ได้สักการะศาลพระภูมิบวงสรวงพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสักการะศาลตา-ยาย เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ ณ กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นวันแรกของการดำรงตำแหน่งอีกด้วย