‘จับกัง 1’กำชับด่านดูแลแรงงานไทยกลับจากสวีเดน ชื่นชมทุกคนเป็นฮีโรนำรายได้เข้าประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ ชื่นชมแรงงานไทยมีทักษะฝีมือเป็นที่ยอมรับของนายจ้างต่างชาติ กำชับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิดูแลอำนวยความสะดวกแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดน ยกย่องแรงงานเป็นฮีโร่ผู้เสียสละไปทำงานในต่างแดนนำรายได้กลับมาพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ โดยจะจัดส่งไปอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ซึ่งขณะนี้ มีหลายประเทศแสดงความสนใจแรงงานไทย เนื่องจากแรงงานไทย มีวินัยในการทำงานและมีทักษะฝีมือดี และประเทศไทยมีมาตรการต่างๆ ที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ได้ ทั้งนี้ ในการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศนั้น จะดำเนินการโดยยึดหลักความปลอดภัยของแรงงานไทยเป็นสำคัญ

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ในวันนี้มีแรงงานไทยเดินทางกลับจากสวีเดนจำนวน 2 กลุ่มกลุ่มแรกเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 05.00 น. จำนวน 335 คน และกลุ่มที่ 2 เดินทางมาถึงเวลา 11.20 น. จำนวน 163 คน รวมทั้งสองกลุ่มจำนวนทั้งสิ้น 498 คน ซึ่งแรงงานเหล่านี้ได้เดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยได้รับค่าจ้างเดือนละประมาณ 70,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ แรงงานไทยทุกคนเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้วจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนการกักตัว 14 วันตามสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ต่อไป

“ท่านนายกฯ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศและชื่นชมแรงงานไทยทุกคนที่มีทักษะฝีมือจนเป็นที่ยอมรับของนายจ้างต่างชาติ และประเทศไทยเป็นประเทศที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ได้ ในวันนี้ผมได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ กรมการจัดหางาน ดูแลอำนวยความสะดวกแรงงานไทยทุกคนที่เดินทางกลับจากการไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดน เพราะพวกเขาเหล่านี้ถือว่าเป็นฮีโร่ที่เสียสละไปทำงานในต่างแดนนำรายได้กลับมาพัฒนาประเทศ” นายสุชาติ กล่าวในท้ายสุด

…………………………