“โครงการอุปสมบทหมู่ ตามรอยพระบรมศาสดา สู่ดินแดนพุทธภูมิ แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล รุ่นที่2” ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย!!

“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ!! เป็นประธานจัด “โครงการอุปสมบทหมู่ ตามรอยพระบรมศาสดา สู่ดินแดนพุทธภูมิ แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล รุ่นที่2” ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย!!

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 14:00 น. ณ วัดอุทัยธาราม (บางกะปิ) ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษาบริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด และ ประธานที่ปรึกษา “มูลนิธิพระราหู โครงการใจถึงใจ”และประธานจัดโครงการ อุปสมบทหมู่ตามรอยพระบรมศาสดา สู่ดินแดนพุทธภูมิ แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล รุ่นที่ 2 ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการทำพิธีลาอุปสมบทจำนวน 42 ท่านรวมทั้งทำพิธีปลงผมนาคหมู่โครงการบวชพระนวกโพธิ์ ณ ประเทศอินเดีย

โดยมีพระครูอุทัยธรรมานุกูล เจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม (บางกะปิ)เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.รอย อิงคโรจน์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ พล.ต.ประธาน ทองขุนนา เป็นประธานนำคณะกล่าวลาอุปสมบท รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ ญาติรักมิตรสหาย และ เพื่อนกลุ่มหิมาลัยกรุ๊ป มาร่วมพิธีและร่วมอนุโมทนาบุญให้กับคณะที่เข้าร่วมบรรพชา อุปสมบททั้ง 42 ท่าน และจะเข้าพิธีบรรพชา อุปสมบทหมู่ ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ ณ พระอุโบสถ วัดไทยพุทคยา ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 10 – 22 ตุลาคม 2561 นี้

การจัดโครงการบรรพชา อุปสมบทหมู่ ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพระธรรม ในดินแดนกำเนิดของพระพุทธศาสนา หรือ พุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล แห่งดินแดนพุทธภูมิ สถานที่เนื่องด้วยการประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะทำให้คณะผู้ที่บรรพชา อุปสมบท ในครั้งนี้ มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีจิตใจที่สงบ มีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนาสืบต่อไป!!