รมว.ทส.เปิดโครงการป่าในเมืองวัดพระธาตุดอยกองมู “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการป่าในเมืองวัดพระธาตุดอยกองมู “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ บริเวณวัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับ นาย ธัญญา เนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ นายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ และนายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้บริหารหน่วยงานภายในกระทรวง ทส. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นทีความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ใกล้เขตเมืองหรือชุมชน เป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นแหล่งศึกษาและขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่า รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้ของนักเรียน นักศึกษา

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “ดอยกองมู สูงเสียดฟ้า” การสาธิตการตัดแต่งไม้ของรุกขกร การแสดงนิทรรศการของโครงการและชุมชนต่าง ๆ การออกร้านขายของตลาดประชารัฐ

นอกจากนี้ทางกรมป่าไม้ได้จัดเตรียมกล้วยไม้ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ปลูกบริเวณรอบวัดพระธาตุดอยกองมู เพื่อปรับภูมิทัศน์และขยายพันธุ์กล้วยไม้ให้เป็นแหล่งรวมพันธุ์กล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดต่อไปในอนาคต ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนและกล้าไม้ จำนวน 5 ชุมชน มอบสมุด โครงการจัดการที่ดินชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ(คทช.) จำนวน 10 ชุมชน รับมอบเงินสมทบกองทุนผู้พิทักษ์ป่า มอบป้ายโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน และมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า พร้อมเปิดศูนย์ส่งเสริมเรียนรู้โครงการป่าในเมือง บริเวณสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เดิม และได้ปลูกต้นกระพี้จั่นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับผู้บริหารกระทรวง ทส.