รมว.พม และคณะตรวจเยี่ยมกรมกิจการผู้สูงอายุ

วันจันทร์ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ) พร้อมคณะที่ปรึกษาฯ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง พม. ตรวจเยี่ยมกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุในปี ๒๕๖๑ และการนำเสนอแผนการขับเคลื่อนงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๒ โดยมี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ผู้นำบรรยายสรุป พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ผู้อำนวยกอง/ กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายสรุปด้วย จากนั้น รมว.พม. ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจด้านผู้สูงอายุ และตรวจเยี่ยมสถานที่ พบปะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ต่อไป ณ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม โซน B ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ภาพ/ข่าว : ณัฐพล สถิรวุฒิพงศ์, ฌาณวิทย์ คงคาเขตร

กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม