กรมทางหลวง แจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ด้านใต้) เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแยก ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 25 ธ.ค. 61

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 จะดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน 2 (ด้านใต้) บริเวณทางหลวงหมายเลข 2310 สายแยก 304 (สวนสัตว์โคราช) – โชคชัย ที่กม. 5+100 จึงมีความจำเป็นต้องปิดและเบี่ยงการจราจร ประมาณ 300 เมตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เพื่อดำเนินการก่อสร้างดังกล่าว

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้การจราจรติดขัด ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า รวมถึงใช้เส้นทางอย่างระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณงานก่อสร้าง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ขอความร่วมมือ “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย” ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)