การประกันภัยคืออะไร ❓

การประกันภัยเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการบริหารเงินของคุณ เพราะเป็นวิธีลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันที่อาจเกิดต่อตัวหรือทรัพย์สินของคุณได้ทุกเมื่อ โดยบริษัทที่คุณทำประกันภัยไว้จะทดแทนค่าเสียหายให้ตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ดังนั้นการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่คุณและครอบครัวกระประกันภัยจึงมีประโยชน์อย่างมาก และเป็นส่วนที่ไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาด และที่สำคัญก่อนซื้อประกันภัยคุณควรทำความเข้าใจกับหลักการประกันภัยก่อน เพื่อจะได้สามารถเลือกซื้อประกันแบบที่เหมาะสมในราคาที่คุ้มค่าที่สุด

การประกันภัยมิได้เป็นการทำให้ความเสี่ยงหรืออุบัติเหตุหายไป แต่การประกันภัยจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ด้านการเงินตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ อันเนื่องมาจากความเสียหายนั้น แต่ถึงอย่างไรวิธีการป้องกันความเสียหายที่แท้จริงและดีที่สุดแล้วคือการระมัดระวังในการดำเนินชีวิตของตัวคุณเอง ⚠️

?‍? ช่องทางการติดต่อ
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-515-3995-9
หรือสายด่วน คปภ. 1186
เว็บไซต์ http://www.oic.or.th

“คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”