สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร เข้ารับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานเบิกจ่ายที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น. นายสหภัทร ไชยสง่าศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร เข้ารับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานเบิกจ่ายที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รางวัลดีเด่นอันดับ 3 ประเภทกลุ่ม s โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณดังกล่าว ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร

…………………………………