กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ “มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากน้ำป่าไหลหลาก!!

วันที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 14:00 น.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข. มอบหมายให้ จ.ส.อ.นิติเทพ จิตประสงค์  เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ป.ข.พื้นที่ อ.หัวหิน มว.รส.ที่ 2 พท.หัวหิน นำโดย จ.ส.อ.สมพร หงษ์ทอง ร่วมกับ นายวัชระ กำพร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และเข้าเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก  และนำถุงยังชีพ พร้อม น้ำดื่ม ซึ่ง กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.ได้รับการบริจาคจาก ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา”ชมรม FC สัญญาใจ..คนไทยไม่ทิ้งกัน”และประธาน”มูลนิธิ พระราหูใจถึงใจ”มอบให้ ผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 2 ครอบครัว ดังนี้

1.นางรัชนีวรรณ์ ยอมิน ม.5 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ มีอาชีพทำงานโรงงาน สามีมีอาชีพเกษตรกร มีบุตร 3 คน ซึ่งตัวบ้านบางส่วน และข้าวของเครื่องใช้ ถูกน้ำป่าสร้างความเสียหาย

2.นายฉลาด คงแก้ว บ้านพัง ปัจจุบันไม่มีที่พักอาศัย ถนนขาด และมีกระแสน้ำที่เชี่ยว ไม่สามารถข้ามไปรับด้วยตัวเอง โดยมีเพื่อนบ้านรับไว้ให้พร้อมนำส่งต่อไป!!