สธ.จัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข การแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก โมโตจีพี ส่งเสริมเมืองกีฬาสู่มาตรฐานโลก

กระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อมการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ดูแลผู้เข้าแข่งขัน ทีมงาน ประชาชนและนักท่องเที่ยว การแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก โมโตจีพี ส่งเสริมเมืองกีฬาประเทศไทยสู่มาตรฐานโลก

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลัง ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและให้กำลังใจ คณะเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข แก่ผู้เข้าแข่งขัน ทีมงานแข่งขัน ตลอดจนประชาชนและนักท่องเที่ยว ในงานแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี (PTT THAILAND GRANDPRIX) ประจำปี 2561 ณ สนาม Chang International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2561 ว่า จังหวัดบุรีรัมย์โดยนายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข จัดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (Emergency Operations Center : EOC) ณ สนาม Chang International Circuit  เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขตลอดการแข่งขัน

นายแพทย์ประพนธ์ กล่าวต่อว่า ภายในสนามแข่งขันได้จัดเตรียมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมเฮลิคอปเตอร์จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1 ลำ ภายนอกสนามการแข่งขันตั้งกองอำนวยการ และศูนย์สั่งการด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีหน่วยปฐมพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 15 จุด สำหรับการเตรียมการนอกพื้นที่สนาม Chang International Circuit เตรียมระบบการแพทย์ฉุกเฉินและห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลทั้ง 23 อำเภอให้มีความพร้อมในที่ตั้ง เครื่องมือ และบุคลากร โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ เตรียมแพทย์เฉพาะทาง ระบบส่งต่อ ห้องฉุกเฉิน ICU ห้อง MRI ห้องพิเศษ เพื่อรองรับผู้เข้าแข่งขันที่บาดเจ็บ พร้อมศูนย์บริการข้อมูลแก่ผู้เข้าแข่งขัน และนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามารับบริการด้านการแพทย์ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพการดูแลรักษาพยาบาล เพื่อความสำเร็จในการจัดการแข่งขันรายการโมโตจีพี ที่ยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติครั้งนี้ให้ได้มาตรฐานโลก

ทั้งนี้โรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้เตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขรองรับการเป็นเมืองกีฬา (sport city) ของจังหวัดบุรีรัมย์สนับสนุนนโยบายของจังหวัดที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆและส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก ทั้งการเป็นสถานที่แข่งขันกีฬาระดับโลกที่สำคัญๆ เช่นครั้งนี้ เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ