“รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว” ครั้งที่ 3

 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และองค์กรภาคเอกชนมูลนิธิ สมาคม กู้ชีพ กู้ภัย ทั่วประเทศ จัดงานประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรการกุศลที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ไม่แสวงหากำไร (มูลนิธิ/สมาคม)ระดับชาติ ครั้งที่ 3 “รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว” โดยมีเครือข่ายองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไรทั่วประเทศด้านกู้ภัยกู้ชีพจำนวน 252 แห่งรวมกว่า 3,000 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้าง องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรการกุศลที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสร้างความเข้มแข็ง ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถดำเนินงานและพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา