“กกต.” มีมติกำหนดวันรับลงทะเบียนองค์กร 15 – 24 ต.ค. 2561

 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติการประชุมครั้งที่ 49/2561 (13) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เห็นชอบแผนงานการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตามกรอบระยะเวลาภายหลังจากที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง  ส.ว. พ.ศ.2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 โดยมีกรอบระยะเวลา ดังนี้

วันที่ 15 – 24 ตุลาคม 2561      รับลงทะเบียนขององค์กร ณ สำนักงาน กกต.จว.

 

วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2561 ตรวจสอบคุณสมบัติองค์กร

 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561         กกต. ประกาศผลการลงทะเบียนขององค์กร

 

วันที่ 6 – 14 พฤศจิกายน 2561   ระยะเวลาการพิจารณาคำร้องคัดค้านขององค์กร

 

ทั้งนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคล เพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเตรียมเอกสาร และหลักฐานในการยื่นคำขอลงทะเบียนตามกรอบ ระยะเวลาการรับลงทะเบียนขององค์กร ภายในวันที่ 15 – 24 ตุลาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.ect.go.th และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว