พิธีถวายฆ้องใหญ่มหาชัยมงคล วัดทรงเสวย จังหวัดชัยนาท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญร่วม “พิธีถวายฆ้องใหญ่มหาชัยมงคล” ระหว่างวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2561 ณ วัดทรงเสวย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

นายอรรถพล วรรณกิจ  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า “วัดทรงเสวย” เดิมเป็นวัดร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา ชื่อ “วัดเกสร” และเปลี่ยนเป็น “วัดหนองแค” ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2451 (ร.ศ. 127) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ทรงประทับเรือพระที่นั่ง “ครุฑเหิรเห็จ” เสด็จประพาสต้นตรวจลำแม่น้ำมะขามเฒ่า (แม่น้ำท่าจีน) และประทับแรมที่ตำบลวัดสิงห์

ในครั้งนั้น พระอธิการคล้อยเจ้าอาวาส ได้ชักชวนราษฎร สร้างพลับพลารับเสด็จ พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์  เสวยยอดหวายโปง ตาแป้น มรรคนายกวัดหนองแค จึงได้ให้ชาวบ้านไปหายอดหวายโปงเผา หยวกกล้วยต้ม และน้ำพริกปลามัจฉะมาถวาย พระองค์ทรงเสวยอย่างเจริญพระกระยาหาร จึงทรงตั้งให้ตาแป้น ดำรงตำแหน่งหมื่นสมาน ขุนมาส และตรัสกับชาวบ้านว่า ต่อไปนี้ให้เรียกวัดนี้ว่า “วัดเสวย” แต่ชาวบ้านได้ขอพระราชทาน เติมคำว่า “ทรง” ไปด้วย พระองค์ทรงพระอนุญาต ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่า “วัดทรงเสวย” มาจนถึงทุกวันนี้

เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และส่งเสริมให้วัดทรงเสวยซึ่งเป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์การเสด็จประพาสต้น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และเป็นแหล่งท่องเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป ทางวัดทรงเสวย โดย กลุ่มชัยนาทสร้างสรรค์ และผู้มีจิตศรัทธา จึงได้ร่วมกันจัดสร้าง “ฆ้องใหญ่มหาชัยมงคล” ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เมตร และฆ้องบริวารอีก 2 ใบ พร้อมซุ้มศาลาแขวนฆ้อง เพื่อให้เป็นถาวรวัตถุที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เคียงคู่วัดทรงเสวย โดยได้กำหนดให้มี มหรสพสมโภช และการแสดงลิเกคณะ “อดิเทพ ฟ้ารุ่ง” ในคืนวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พิธีปล่อยแพรเปิดซุ้มศาลา พิธีลั่นฆ้องใหญ่มหาชัยมงคลเป็นปฐมฤกษ์ และสนุกสานกับการรำวงย้อนยุค ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดทรงเสวย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

นอกเหนือจากพิธีการดังกล่าวแล้ว ภายในวัดฯ นักท่องเที่ยวยังสามารถแวะนมัสการหลวงพ่อทอง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดฯ และนมัสการหลวงปู่ย้อย (พระครูวิชัยสาธุกิจ) อดีตเจ้าอาวาส นอกจากนี้ ยังสามารถแวะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง อาทิ ชมสวนส้มโอโชคชัย, นมัสการหลวงปู่ศุข อดีตพระเกจิอาจารย์ ที่ชาวชัยนาทให้ความเคารพเลื่อมใส ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า, นมัสการหลวงพ่อธรรมจักร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชัยนาท ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร, เที่ยวชมศูนย์อนุรักษ์นก ซึ่งมีกรงนกขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย พร้อมช้อปปิ้งสินค้า OTOP ณ สวนนกชัยนาท เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน โทร. 091-9906909, 065-8959152 และ ททท.สำนักงานลพบุรี โทร.036 – 770096 – 7 ได้ทุกวันเวลา 08.30 – 16.30 น. หรือ  www.tat7.com  และ Facebook Fanpage  : Tat Lopburi