บริการสาธารณสุขพื้นที่สูง สสช.บ้านน้ำบ่อสะเป่ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

Featured Video Play Icon

บริการสาธารณสุขพื้นที่สูง สาธารณสุขชุมชน บ้านน้ำบ่อสะเป่อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  moph channel กระทรวงสาธารณสุข