ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล ถนนลาดพร้าวบางพื้นที่

ประกาศ การประปานครหลวง  

เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล ถนนลาดพร้าวบางพื้นที่

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องทดสอบปิดประตูน้ำ เตรียมตัดบรรจบท่อประปาเดิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,500 และ 700 มิลลิเมตร บริเวณซอยลาดพร้าว 101, 118 และ 136 ถนนลาดพร้าว เพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สามารถดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ซึ่งจะดำเนินการ ในคืนวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนลาดพร้าว ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 87 ถึงซอยลาดพร้าว 113
  • ถนนลาดพร้าว ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 100 ถึงซอยลาดพร้าว 142

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android