ประกันสังคม รุกไม่หยุด ช่องทางจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือก 3

นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม โฆษกสำนักงานประกันสังคม  เปิดเผยว่า  การดำเนินงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40  ทางเลือก 3  (ทางเลือกใหม่) ในการเพิ่มช่องทางการให้บริการรับ – จ่ายเงินผ่านเครือข่ายพันธมิตรของสำนักงานประกันสังคมได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะรับชำระเงินโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากหรือชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารหรือหน่วยบริการ หรือการจ่ายสิทธิประโยชน์โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตน ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มช่องทางการชำระเงินสมทบให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือก 3 โดยมีเคาน์เตอร์ธนาคารและหน่วยบริการ ที่เปิดรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนแล้ววันนี้ ได้แก่ เคาน์เตอร์บิ๊กซี  เคาน์เตอร์ ธ.ก.ส.  เทสโก้ โลตัสเคาน์เตอร์เซอร์วิส เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านตู้บุญเติม ทั้งนี้ได้เพิ่มช่องทางผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังได้เพิ่มช่องทางการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ผ่านทางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร   ธนชาต จำกัด (มหาชน)  ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)อย่างไรก็ดี สำนักงานประกันสังคมยังได้รับผิดชอบจ่ายค่าธรรมเนียมแทนในการให้บริการรับชำระเงินสมทบแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยผู้ประกันตนไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด สำหรับความคืบหน้าการพัฒนาระบบช่องทางการชำระเงิน ขณะนี้ได้มีการทดสอบระบบรับชำระเงินฯ ร่วมกับเคาน์เตอร์เซ็นเพย์อยู่  คาดว่าจะสามารถดำเนินการรับชำระเงินฯ ได้ในเร็วๆ นี้ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนทราบต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง