ปส. นำสื่อมวลชนระยองเยี่ยมชมศูนย์ปรมาณูภูมิภาค พร้อมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจรในเขตภาคตะวันออก

วันที่ 3 เมษายน 2561 นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ นำเชิญ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค จ.ระยอง พร้อมยกระดับให้เป็นศูนย์บริการด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากนิวเคลียร์และรังสีแบบเบ็ดเสร็จ และครบวงจรในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อสอดรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) นำร่องเป็นภูมิภาคแรกของไทย

นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก (จ.ระยอง) จะทำหน้าที่เสมือนหน่วยงานย่อยของ ปส. ในการปฏิบัติภารกิจกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับบริการสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

นางรัชดา กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออก ปส. จึงยกระดับศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ให้เป็นศูนย์บริการด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากนิวเคลียร์และรังสีแบบเบ็ดเสร็จ และครบวงจร พร้อมทั้งสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาค เช่น การประสานงานด้านการขอรับใบอนุญาต การสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี โดยจะนำร่องครั้งแรกที่ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง) ซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก อีกทั้งมีการใช้วัสดุนิวเคลียร์ วัสดุกัมมันตรังสี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของการใช้งานทั่วประเทศ

ในอนาคต ปส. จะผลักดันให้ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง เป็นต้นแบบการให้บริการในลักษณะนี้ต่อไปแก่ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติ ภูมิภาคอื่นๆ ของ ปส. ได้แก่ ภาคเหนือ – เชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ขอนแก่น, ภาคใต้ – สงขลา เพื่อให้การกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี เข้าถึงผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 3869 4168