ท่องเที่ยวทั่วไทย โดยพี่หนุ่ม-สุทน…ไหว้หลวงพ่อใหญ่วัดไทรน้อย อ.บางบาลพระนครศรีอยุธยา

พี่หนุ่ม-สุทนได้เดินทางไปพร้อมกับคณะสื่อมวลชนชมรมนักข่าวท่องเที่ยวที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลางได้นำเสมอเส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนต.ไทรน้อยอ.บางบาลจ.พระนครศรีอยุธยาจุดแรกที่แวะเข้าไปคือโฮมสเตย์ไทรน้อย หมู่6 เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักโฮมสเตย์ได้ร่วมกิจกรรม

1.ทำนาและใช้เคียวเกี่ยวข้าวแบบโบราณทุ่งนากว้างใหญ่เรียกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวอุดมสมบูรณ์และการเรียนรู้เกษตรกรรมเช่นพืชผักสวนครัว เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ดและปลูกกล้วยไข่ กล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมเป็นต้น

2.ทำขนมไทยโบราณ

3.เก็บดอกบัวในบึงน้ำและใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ยามเช้า

4.การทำอิฐมอญ

เนื่องจากต.ไทรน้อย อ.บางบาลพระนครศรีอยุธยา หมู่5 และ หมู่6 เป็นชาวมอญอพยพมาตั้งบ้านเรือนสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อตั้งบ้านเรือนแล้วชาวมอญทำอิฐมอญแล้วส่งเข้าวังหลวงกรุงศรีอยุธยาสร้างกำแพงเมืองและวังหลวงของกรุงศรีอยุธยา สำหรับชาวมอญที่ปลูกบ้านสร้างเรือนเป็นทรงไทยแบบภาคกลางและชาวภาคกลางนิยมปลูกบ้านทรงไทยกันมากในเขต จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งน่าเดินทางไปพักแรมโฮมสเตย์ ต.ไทรน้อย สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนเพื่อการเรียนรู้ ส่วนอีกหนึ่งสถานที่พลาดไม่ได้คือวัดไทรน้อยเป็นวัดเก่าแก่คู่กับ ต.ไทรน้อย มาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีสิ่งสำคัญของวัดไทรน้อยคือโบสถ์มหาอุตม์มีเสาไม้ตะเคียน 10ต้น อยู่ภายในโบสถ์มหาอุตม์และเสาตะเคียนต้นหนึ่งตกน้ำมันชาวบ้านเชื่อว่ามีเจ้าแม่นางตะเคียนสถิตอยู่และด้วยความเชื่อจึงมีชาวบ้านเข้ามาขอโชคลาภกันมากโดยเฉพาะตัวเลข นักท่องเที่ยวน่าเดินทางไปเยี่ยมชมศึกษาความเป็นมาของโบสถ์มหาอุตม์แล้วขอโชคลาภได้เช่นกัน

 

สำหรับองค์พระพุทธรูปหลวงใหญ่หรือชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อมงคลบวรพระประธานในโบสถ์มหาอุตม์เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากโบสถ์หลังนี้ใช้ประกอบพิธีปลุกเสกเครื่องรางของขลังสมัยโบราณเมื่อมีศึกสงครามเป็นเครื่องรางของขลังหรือขวัญกำลังใจให้เหล่าทหารและเครื่องรางของขลังสำหรับชาวบ้านที่ให้ความเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะองค์หลวงพ่อใหญ่องค์พระประธานในโบสถ์มหาอุตม์จึงถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดไทรน้อย ในโบสถ์มหาอุตม์เงียบสงบเหมาะกับการนั่งสมาธิ ด้านหน้าโบสถ์มีเสมาเก่าแก่แบบโบราณหาชมได้อยากส่วนด้านหลังเป็นเจดีย์คู่กับโบสถ์หลังนี้สวยงาม นักท่องเที่ยวสนใจจะเดินทางไปเที่ยวชมหรือขอโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโบสถ์มหาอุตม์(ตามความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละคนเท่านั้น)วัดไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

สอบถามรายละเอียดได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพระนครศรีอยุธยาเบอร์โทร 035-246-076-7 ได้ทุกวันตั้งแต่เวล า08.30-16.30น หรือจะพักโฮมสเตย์ ต.ไทรน้อย สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 081-8514067 ศูนย์ประสานงาน ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา สามารถรับคณะเดินทางมาดูงานได้มากถึง 300คน