กรม สบส. แนะประชาชนสมัครเรียนนวดให้ถูกที่ ป้องกันการขึ้นทะเบียนไม่ได้

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) แนะประชาชนที่สนใจเรียนนวดเพื่อประกอบอาชีพ
ต้องเลือกเรียนให้ถูกสถาบัน และตรวจสอบรายชื่อหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากกรม สบส.ก่อนสมัครเรียนทุกครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการไม่ได้

นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตรที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ได้กำหนดให้สถาบัน หน่วยงาน หรือองค์กรที่เปิดสอนหลักสูตรการบริการเพื่อสุขภาพจะต้องได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมาย โดยต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรม สบส.ก่อนเปิดทำการเรียนการสอน เพื่อเป็นการการันตีว่าเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน ซึ่งกรม สบส.จะมีการพิจารณารับรองหลักสูตรเป็นประจำทุกเดือน  จากนั้นจะประกาศรายชื่อสถาบันและหลักสูตรที่ผ่านการรับรองทางเว็บไซต์ spa.hss.moph.go.th ปัจจุบันมีมากกว่า 170 สถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากกรม สบส. ซึ่งประชาชนที่สนใจเรียนหลักสูตรนวดเพื่อนำไปประกอบอาชีพต้องตรวจสอบรายชื่อสถาบันและหลักสูตรควบคู่กันไป เพราะพบว่ามีการใช้ชื่อหลักสูตรที่กรม สบส.ประกาศรับรองไปนั้น แต่เปิดสอนโดยสถาบันที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับรองหลักสูตรกับกรม สบส. จึงทำให้ผู้ที่เรียนจบไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้ ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว จึงขอแนะนำให้ตรวจสอบในเว็บไซต์ spa.hss.moph.go.th ก่อนที่จะสมัครเรียน ทั้งนี้ กฎหมายได้กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพนวดในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องขึ้นทะเบียนฯกับกรม สบส. ซึ่งการขึ้นทะเบียนฯจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด หากพบการแอบอ้างเรียกรับเงิน โปรดแจ้งเบาะแสหรือส่งหลักฐานมาที่ Facebook ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรม สบส.หรือทางอีเมล Crmhss.moph@gmail.com โดยกรม สบส.จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งไว้เป็นความลับ และจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดต่อไป.