กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมฯ ครบรอบ 16 ปี

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมฯ ครบรอบ 16 ปี ซึ่งในวันนี้ได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิทั้งกรมฯ พระราม 9 และพระรามที่ 6 พร้อมทั้งสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ พร้อมทั้งให้การต้อนรับหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมยินดีในครั้งนี้ด้วย เมื่อเร็วๆนี้  วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น.