ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัย จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.พะเยา เริ่มคลี่คลาย แต่ยังมีน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำ

                กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี และพะเยา รวม 5 อำเภอ 19 ตำบล 95 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 840 ครัวเรือน 2,774 คน ภาพรวมสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว

          นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักทำให้เกิดสถานการณ์น้ำไหลหลากในพื้นที่ 2 จังหวัด 5 อำเภอ 19 ตำบล 95 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 840 ครัวเรือน 2,774 คน ได้แก่ สุราษฎร์ธานี เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเคียนซา อำเภอพระแสง อำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอพนม รวม 8 ตำบล 52 หมู่บ้าน  ประชาชนได้รับผลกระทบ 640 ครัวเรือน 1,985 คน ผู้เสียชีวิต  1 ราย พะเยา เกิดน้ำไหลหลาก ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา รวม 11 ตำบล 43 หมู่บ้าน 2 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 200 ครัวเรือน 789 คน ในภาพรวมสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ และพื้นที่ลุ่มต่ำการเกษตรบางพื้นที่ ซึ่ง ปภ. ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ และให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นแล้ว ท้ายนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง  เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป