เมิร์ซ รักษ์สิ่งแวดล้อม จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

เมิร์ซ เฮลธ์แคร์ ประเทศไทย จำกัด จัดโครงการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์  WEEE @ Merz  (Waste from Electrical and Electronic Equipments @ Merz) ขานรับนโยบายจัดการของเสียและสารอันตรายของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัท เมิร์ซ เฮลธ์แคร์ ประเทศไทย จำกัด นำโดย เภสัชกรหญิง กิตติวรรณ รัตนจันทร์ (กลาง) ผู้จัดการใหญ่  เก็บรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ รับ Transducer ที่ใช้แล้วจากคลินิกคู่ค้า จำนวนกว่า 300 หน่วย เพื่อนำส่งไปกำจัดโดยโรงงานผู้รับบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต่อไป โดยมีทีมผู้บริหารร่วมงาน วันก่อน

เมิร์ซ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด   เป็นส่วนหนึ่งของ กลุ่มบริษัท เมิร์ซ ฟาร์มา เยอรมนี ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา นำเข้าและจัดจำหน่าย เครื่องมือแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในคลินิกความงาม ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค แพทย์ความงาม และคู่ค้า ตามหลักปรัชญาของบริษัท  Live Better. Feel Better. Look Better

เกี่ยวกับโครงการ WEEE @ Merz

            จากการที่อาเซียน 7 ประเทศ อันประกอบไปด้วยประเทศ บรูไน อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย เห็นชอบปรับปรุงการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายด้านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายอย่างผิดกฎหมาย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและแนวปฏิบัติที่ดี การจัดระบบเก็บรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์จากชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดขนาดใหญ่ เสริมสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน รวมถึงการจัดตั้งโรงงานจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ระดับภูมิภาคอาเซียน

บริษัท เมิร์ซ เฮลธ์แคร์(ประเทศไทย) จำกัด  ในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ภายใต้ยี่ห้อ ULTHERA เล็งเห็นถึงความสำคัญ ตลอดจนผลเสียจากการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม และมีความเสียงที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและระบบนิเวศน์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการการจัดเก็บรวมรวบขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยแนวทางการจัดการของเสียและสารอันตรายของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการที่มีชื่อว่า WEEE @ Merz (Waste from Electrical and Electronic Equipments @ Merz)” หมายถึง ซากเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ ซึ่งใช้กระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กในการทำงานที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน (off-spec) หรือหมดอายุการใช้งาน หรือล้าสมัย ส่งไปกำจัดโดยโรงงานผู้รับบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เกี่ยวกับ เมิร์ซ ฟาร์มา  เยอรมนี

เมิร์ซ ฟาร์มา  เยอรมนี เป็น บริษัท ด้านเทคโนโลยีความงามระดับโลกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนวัตกรรม ความมุ่งมั่น และความไว้วางใจมานานกว่า 110 ปี  เราสร้างโอกาสที่จะช่วยให้ผู้คนดูดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นและมีชีวิตที่ดีขึ้น  ทั้งนี้ เมิร์ซ ได้รับความไว้วางใจจากแพทย์ด้านความงามและประสาทวิทยา เรามุ่งเน้นการให้บริการแก่แพทย์ อย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมทั้ง สร้างความพึงพอใจสูงสุดสำหรับผู้บริโภค

ในฐานะที่เป็น บริษัทระดับโลก  เราให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ส่วนตัว เราตระหนักดีว่าภาระหน้าที่ของเราคือเข้าใจความต้องการของแพทย์ เพื่อให้สามารถช่วยผู้บริโภคได้ดีที่สุด  เรามีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจแก่คู่ค้าในทุกย่างก้าว อนึ่ง เมิร์ซ นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีความงามที่ล้ำสมัย เพื่อสนับสนุนการเติบโต ยั่งยืน ไปพร้อมกัน

ด้วยความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ของเราที่พัฒนาขึ้นมานานกว่าศตวรรษ เราตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง และ เราเชื่อมั่นว่าความสำเร็จของคุณคือความสำเร็จของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติมเยี่ยมชม www.merz.com