ออป.“ร่วมยินดี”สคร.เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้าย วันสถาปนาปีที่ 16

นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์  ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ส.คร.) เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้าย  วันสถาปนาปีที่ 16 ในโอกาสนี้ อ.อ.ป. ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนสวัสดิการ สคร.      โดยมี นางสาวรสา กาญจนสาย ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน -คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561