“บิ๊กอู๋”มอบเงินสิทธิประกันสังคมกว่า 1.3 ล้านบาท แก่ญาติแรงงานเสียชีวิตเหตุหอระฆังทรุด

รมว.แรงงาน มอบเงินสิทธิประกันสังคมกว่า 1.3 ล้านบาท แก่ญาติแรงงานที่เสียชีวิตจากเหตุหอระฆังทรุด ย่านอรุณอมรินทร์ พร้อมกำชับนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานมอบเงินให้แก่ทายาทของนายสุริยันต์ สายทอง อายุ 46 ปี ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ซึ่งนายสุริยันต์ฯ เป็นลูกจ้างที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากเหตุเจดีย์เก่าแก่ภายในวัดพระยาทำ ซอยอรุณอมรินทร์ 15 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เศษวัสดุถล่มทับคนงานขณะกำลังซ่อมแซมเมื่อวันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนเป็นค่าทำศพจำนวน33,000 บาท เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต 1,152,000 บาท และเงินบำเหน็จชราภาพอีกจำนวน 211,299.89 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,396,299.89 บาท

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ยังกล่าวถึงความคืบหน้าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 61 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 (สรพ.6) ได้ร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 11 ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงกับนายจ้างแล้ว ซึ่งได้ข้อสรุปว่า นายจ้างบริษัท ฟีเนสส์ ซอยส์ เทสติ้ง จำกัด ได้ให้ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิตร่างกาย โดยไม่ได้จัดให้มีคู่มือและขั้นตอนการทำงานให้ลูกจ้างทราบก่อนการทำงาน กรณีลูกจ้างเสียชีวิตจำนวน 1 คน นายจ้างได้จัดการงานปลงศพให้ และให้เงินเยียวยาครอบครัว ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งรับลูกชายผู้เสียชีวิต ทั้ง 2 คน เข้าทำงาน กรณีลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บ 10 คน ขณะนี้ยังรับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช 4 คน เนื่องจากบาดเจ็บสาหัส นายจ้างได้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลลูกจ้างทุกคน ขณะนี้ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้ว 200,000 บาท และจ่ายเงินเยียวยาลูกจ้างทุกคนๆ ละ 3,000 – 30,000 บาท เป็นเงินประมาณ 165,000 บาท บริษัท ปรียะกิจ จำกัด ผู้รับเหมาชั้นต้น ได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิต 100,000 บาท และมอบเงินเยียวยาลูกจ้างทุกคนๆ ละ 3,000 – 30,000 บาท รวม 265,000 บาท

ทั้งนี้ สรพ.6 พิจารณาแล้วเห็นว่า นายจ้างและผู้รับเหมาชั้นต้นซึ่งถือเป็นนายจ้างตามมาตรา 4 แห่ง พรบ.ความปลอดภัยฯ กระทำความผิดตามมาตรา 14 เนื่องจากนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยแต่นายจ้างไม่ได้แจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานและไม่ได้แจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนทราบก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทำงานการทำงานอันเป็นสาเหตุโดยตรงในการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ จนเป็นเหตุให้ลูกจ้างบาดเจ็บและเสียชีวิตมีโทษตามมาตรา 57 แห่ง พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และจะมอบหมายนิติการดำเนินคดีกับนายจ้างต่อไป ส่วนความผิดอื่นจะได้มอบหมายพนักงานตรวจความปลอดภัยดำเนินการออกคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติต่อไป