รมว.แรงงาน มอบเงินให้ทายาทลูกจ้างเสียชีวิต เหตุเจดีย์เก่าภายในวัดพระยาทำถล่ม

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยต่อสื่อมวลชน ถึงการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบอันตรายขณะซ่อมแซมเจดีย์เก่าแก่ภายในวัดพระยาทำถล่ม แถวซอยอรุณอัมรินทร์ 15 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุให้มีผู้ประสบอันตราย 11 ราย แยกเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัท ฟิเนสส์ ซอยส์ เทสติ้ง จำกัด ที่ประสบอันตราย 7 ราย ได้รับบาดเจ็บ 6 ราย และเสียชีวิต 1 ราย โดยการประสบอันตรายดังกล่าวเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บมีสิทธิประโยชน์ทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนเป็นค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาท จ่ายเพิ่มสูงสุดตามหลักเกณฑ์กำหนดแต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ในส่วนของลูกจ้างที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุคือ นายสุริยันต์ ทองสาย ซึ่งในวันนี้ (3 ต.ค.61) ตนได้มอบเงินให้แก่ ทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนเป็นค่าทำศพจำนวน 33,000.00 บาท เงินสงเคราะห์กรณีตายจำนวน 1,152,000.00 บาท เงินบำเหน็จชราภาพอีกจำนวน 211,299.89 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,396,299.89บาท ในการนี้ตนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ รมว.แรงงาน ยังได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมดูแลลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ให้ได้รับสิทธิอย่างเต็มที่ พร้อมให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานดูแลสอดส่องเรื่องความปลอดภัยในสถานประกอบการอย่างเข้มงวด เพื่อช่วยลดปัญหาลูกจ้างประสบอันตราย ซึ่งหากลูกจ้างประสบอันตรายกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคม มีกองทุนเงินทดแทนพร้อมดูแลลูกจ้างในระบบให้ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้เพื่อการดำรงชีวิต อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้างต่อไปในอนาคต หากลูกจ้างมีปัญหาข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)