สกสว. ขอเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “สกสว.”

สกสว. ขอเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “สกสว.” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 15 ตุลาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/2ZHKdvl

……………………………………………………………