ปลัด พม. พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. รับมอบหน้ากากอนามัย และเครื่องอบฆ่าเชื้อ UVC จากเครือข่ายโครงการบริจาคเพื่อช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล

วันที่ 16 ก.ย. 63 ที่บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 2,300 ชิ้น และเครื่องอบฆ่าเชื้อ UVC จำนวน 10 เครื่อง จากเครือข่ายโครงการบริจาคเพื่อช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล “SOS to Medical Staff in COVID-19 Fight

ร่วมกับเทใจ.คอม และเครือข่ายหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ซึ่งนำโดยร.อ.นพ.นิมิต ประสิทธิ์ดำรง ประธานกรรมการบริหารบริษัท เดอะ ซีนิเซนส์ จำกัด และคณะ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายใต้โครงการ พม. ห่วงใย สู้ภัยโควิด ของศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

……………………………………………………………………..