รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 16 กันยายน 2563

ในวันนี้จำนวนผู้ติดเชื้อรวมในพม่า สูงกว่าประเทศไทยแล้ว

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,490 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 10 ราย)
– เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 10 ราย

เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 3,316 ราย (95.01%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 116 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร (7 ราย) ชลบุรี (2 ราย) และสมุทรปราการ (1 ราย) มีรายละเอียดดังนี้
– มาจากประเทศเยเมน 4 ราย
– มาจากประเทศอินเดีย 2 ราย
– มาจากประเทศอินโดนีเซีย 2 ราย
– มาจากประเทศพม่า 1 ราย
– มาจากประเทศเอธิโอเปีย 1 ราย

สถานการณ์โลกในวันนี้
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 5 ล้านรายแล้ว โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในหลัก 90,000 ราย ในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิต 82,091 รายแล้ว
– สเปน รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงที่ 9,437 ราย ทำให้ยอดสะสมกว่า 6 แสนรายแล้ว ในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตสะสมทะลุ 30,000 รายแล้วเช่นกัน
– อันดับโลกของไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยอดผู้ติดเชื้อสะสมขยับเป็นอันดับที่ 128 และยอดผู้เสียชีวิตสะสมขยับเป็นอันดับที่ 129 ของโลก

สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง โดยรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 3,500 ราย
– พม่า ขยับอันดับผู้ติดเชื้อสะสมแซงหน้าไทยแล้ว โดยรายงานตัวเลขที่ 3,502 ราย และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในหลัก 300 ราย และรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

………………………………………………………………………………..

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)