การอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย

นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยให้กับผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะและครูอาสาฯ กศน.ประจำศึกษาปอเนาะ รุ่นที่ ๑ ณ ห้องพญาตานี ๑ โรงแรมเซาท์เทิร์น อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

…………………………………………………………………………………………………………