GISTDA หนึ่งเดียวจากไทย กับการรวมตัวของ 24 องค์กรอวกาศระดับโลก

หากกล่าวถึงเทคโนโลยีอวกาศ หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับการใช้ข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ในประเทศไทย เช่น สถานการณ์น้ำท่วม ภัยแล้ง ไฟป่า ตลอดจนใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ เช่น ป่าไม้และแหล่งน้ำ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีอวกาศไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเท่านั้น แต่หากหมายรวมถึงภารกิจที่เกี่ยวข้องกับอวกาศอื่นๆ เช่น การวิจัยในอวกาศ การสำรวจอวกาศ และการบริหารจัดการสิ่งที่อยู่นอกโลกร่วมกันในระดับนานาชาติด้วย

และครั้งนี้ถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดอีกครั้งสำหรับประเทศไทยที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม International Space Exploration Coordination Group (ISECG) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ 24 องค์กรอวกาศชั้นนำระดับประเทศทั่วโลก เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านภารกิจอวกาศ (Spaceflight) ร่วมกัน

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า กลุ่ม ISECG จัดตั้งขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือในระดับนานาชาติด้านการสำรวจอวกาศ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการพัฒนาความรู้ร่วมกัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอวกาศในแต่ละประเทศให้เติบโตมากยิ่งขึ้น การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม ISECG ไม่เพียงประเทศไทยจะได้รับโอกาส และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอวกาศชั้นนำระดับโลก แต่ยังเป็นการให้สัญญาณกับประเทศอื่นว่าประเทศไทยมีความพร้อมและมีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศทัดเทียมกับนานาประเทศอีกด้วย

ที่ผ่านมา GISTDA ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการสำรวจอวกาศ หลายโครงการ แม้ว่าจะเป็นระดับเริ่มต้น (Space emerging) แต่การได้มีโอกาสเข้าร่วมกลุ่ม ISECG จะทำให้ศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศ และการสำรวจอวกาศของประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปอีกขั้น สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจในเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในอนาคต

ท้ายนี้จะเห็นว่า การวิจัยในอวกาศ การสำรวจอวกาศ หรือแม้แต่การที่ประเทศไทยจะมีนักบินอวกาศเพื่อเดินทางสำรวจดวงจันทร์หรือสำรวจดาวดวงอื่น หรือการดำรงชีวิตในอวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป ประเทศไทยจะพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศไปพร้อมกับหลายประเทศทั่วโลก การศึกษาวิจัย การพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมอวกาศในประเทศไทยจะมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้นอนาคต ซึ่งจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้ต่อไป ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าว

……………………………………………………..