อยุธยา จัดงานงานอยุธยายามเย็น “90′ s Again” ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 19:00 น. ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์บริการท่องเที่ยวอยุธยา (ศาลากลาจังหวัดหลังเก่า) นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิรัติ แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาพระนครศรีอยุธยา ร่วมทำพิธีเปิดงานดนตรีในสวน “อยุธยายามเย็น “90′ s Again” และประชาชนที่มาเที่ยวชมงาน ร่วมในพิธีเปิดงานครั้งนี้ภายใต้แนวทางท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal

สำหรับการจัดงานดนตรี อยุธยายามเย็น “90′ s Again” ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการสร้างกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวและใช้จ่าย และเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดฯ จึงจัดเทศกาลดนตรีท่ามกลางมรดกโลก โดยงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งานดนตรีในสวนอยุธยายามเย็น 90 again งานดนตรีอยุธยายามเย็นในครั้งนี้ จะประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ ได้แก่ การแสดงดนตรีโดยวงดนตรีหลัก การแสดงดนตรีโดยศิลปินและวงดนตรีในพื้นที่จังหวัดฯ การออกซุ้มขายสินค้าและอาหารโดยผู้ประกอบการในท้องถิ่น การจัดแสดงโปรโมชั่นของสถานประกอบการด้านท่องเที่ยว รวมถึงการจัดโปรโมชั่นเชื่อมโยงกับกิจกรรมเพื่อแจกให้กับนักท่องเที่ยวภายในงาน รวมถึงการจัดจุดคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดนตรี ถือเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถตอบสนองนโยบายจังหวัดฯ และเปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมดำเนินกิจกรรมทางด้านดนตรี และการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานอยุธยายามเย็น “90′ s Again” เป็นโอกาสดีที่ชาวพระนครศรีอยุธยาและชาวไทยจะได้ร่วมกันรำลึกถึงราชธานีเก่าของประเทศไทย ที่เคยยิ่งใหญ่และเจริญรุ่งเรืองในระดับนานาชาติ ผ่านกิจกรรมดนตรีในพื้นที่ใจกลางอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว และในระหว่างวันที่ 11– 20 ธันวาคม 2563 ที่จะถึงนี้ ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมจัดงานใหญ่ประจำปี คืองานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาดขึ้น โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาร่วมงานเป็นจำนวนมากสร้างความคึกคักในด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดฯ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดให้เติบโตมากขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ หรือ New Normal อีกด้วย

…………………………………………….