กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 16 ปี

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 8:00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 16 ปี โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัด ทส. สักการะพระพุทธสยัมภู พระประจำกระทรวงและพระภูมิ

จากนั้น นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท และมอบนโยบายการปฎิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม