ททท. ประทับใจงาน SO ARTS @NORTH “แพร่พาเพลิน” ผลตอบรับดี หวังเกิดกระแสเมืองเที่ยวเมืองรอง กระตุ้นท่องเที่ยวนอกฤดูกาล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, เทศบาลเมืองแพร่และบริษัทหนึ่งล้านไอเดีย จำกัด ได้เปิดเทศกาล SO ARTS@NORTH “แพร่พาเพลิน”#เดินวนไป สไตล์แป้ กระตุ้่นกระแสการเที่ยวเมืองรอง โดยครั้งนี้ ได้เปิดงานที่เมืองแพร่ เมืองวัฒนธรรมล้านนา หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล  ชูจุดเด่นของคราฟท์สไตล์แพร่ คือ มีอย่างใดใช้อย่างนั้น เช่นงานผ้า งานไม้ที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมเป็นการท่องเที่ยวเพื่อการแลกเปลี่ยนสัมผัสประสบการณ์ในท้องถิ่น กระตุ้นให้มีการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมให้มีการตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดแพร่

นายวิเชียร  อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ และประธานเปิดงาน  กล่าวว่า  ตลอดระยะเวลาการจัดงานที่ผ่านมา ถือได้ว่าประสบผลสำเร็จได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่ ภาคธุรกิจในด้านต่าง ๆ ซึ่งเราหวังให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่จังหวัดแพร่ให้ความสำคัญ

 

งาน SO ARTS @ NORTH “แพร่พาเพลิน” #เดินวนไป สไตล์แป้ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, เทศบาลเมืองแพร่ และบริษัทหนึ่งล้านไอเดีย จำกัด จัดขึ้นที่กาดสามวัย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ถือเป็นการส่งเสริมและช่วยกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวในเมืองรอง เพื่อให้รู้จักอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดแพร่ จังหวัดแห่งวัฒนธรรมล้านนาดั้งเดิม ที่ยังคงกลิ่นวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่ต้องไปท่องเที่ยว และเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ ททท. ต้องการส่งเสริมให้เกิดการใช้จ่ายที่เข้าถึงชุมชน พร้อมรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นไปด้วยกัน

 

นางสาวสมฤดี จิตรจง ผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)     กล่าวว่า งาน SO ARTS @ NORTH “แพร่พาเพลิน” #เดินวนไป สไตล์แป้ ได้รับการตอบรับที่ดี และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อการท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ในวัยต่าง ๆ ประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดแพร่ และพื้นที้จังหวัดใกล้เคียงที่มาร่วมงานกิจกรรม “แพร่พาเพลิน” เทศกาลการรวมตัวของกลุ่มงานทำมือที่สรรค์สร้างจากการใช้ทุนทางวัฒนธรรม วัตถุดิบ แรงงานฝีมือ ที่มีอยู่ในจังหวัดแพร่

สิ่งสำคัญกับความภูมิใจในการจัดงานที่เราได้ชูจุดเด่นของคราฟท์สไตล์แพร่ ภายใต้แนวคิดมีอย่างใดใช้อย่างนั้น เช่น งานผ้า งานไม้ที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมเป็นการท่องเที่ยว เพื่อการแลกเปลี่ยนสัมผัสประสบการณ์ในท้องถิ่น กระตุ้นให้มีการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมให้มีการตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดแพร่ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน และ Amazing Thailand Go Local งาน “แพร่พาเพลิน” เป็นการต่อยอดและการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากภูมิปัญญาที่อยู่ในท้องถิ่น

ไม่เพียงเท่านั้น “แพร่พาเพลิน” #เดินวนไป สไตล์แป้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับศิลปินรุ่นใหม่ รุ่นเก่า กูรู ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม หรือทายาทช่างศิลปะ  หัตกรรม ในเครือข่ายภาคเหนือมาให้ความรู้ และเป็นการสืบสานองค์ความรู้สู่เยาวชนรุ่นหลังร่วมกัน ผ่านกิจกรรมกิจกรรมเวิร์คช้อป กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันอีกทั้งยังเป็นการนำเสนอวัฒนธรรมเมืองแพร่ อาทิ การย้อมผ้าคราม ทำขนมเส้น เครื่องประดับจากผ้า ของเล่นจากไม้ อีกด้วย

นางสิรินาถ ฉัตรศุภกูล ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.) ขอบคุณเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ได้นำเสนอแง่มุมต่าง ๆ ในจังหวัดแพร่ และสะท้อนในการจัดโซนต่าง ๆที่เข้าถึงความเป็นจังหวัดแพร่ได้อย่างดี อาทิ โซนที่ 1 MAIN STAGE : ม่วนใจ๋สไตล์แป้ การแสดง ล้านน้าซิมโฟนี , คณะดนตรีโฮงซึงหลวง,ศิลปินท้องถิ่นเมืองแพร่ อันเป็นการการแสดงทางวัฒนธรรมเมืองเหนือ จังหวัดแพร่ได้เป็นอย่างดี โซนที่ 2 CRAFTS WORKSHOP : เวิร์คช้อปม่วนขนาด  กับงานผ้า และงานไม้ โซนที่ 3 NONLOCAL ARTS : ศิลป์ต่างถิ่น เวทีแลกเปลี่ยนงานศิลปะ 5 ภาค เหนือ อีสาน กลาง ใต้ และตะวันออก   โซนที่ 4 CREATIVE TOURISM : แอ่วเมืองแป้  ได้แก่ CREATIVE FOR COMMUNITY ครีเอทีฟชุมชน และ TOURISM ท่องเที่ยววิถีชุมชน โฮมสเตย์ โฮสเทล  โซนที่ 5 CRAFTS MARKET : ช้อปปิ้งกั๋นคราฟต์ กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าไทยต่างๆ และกลุ่มสินค้าตกแต่งบ้านเครื่องใช้ต่างๆ  และ โซนที่ 6 FOODS : ลำแต๊ๆ แป้คอนเฟิร์ม  เลือกชิมช้อปกับของดีเมืองแพร่ อาหารอร่อยหาทานยากจากเมืองแพร่

SO ARTS @ NORTH “แพร่พาเพลิน” #เดินวนไป สไตล์แป้ เสียงสะท้องจากแหล่งวัฒนธรรมเมืองรองที่น่าสนใจ ที่รอทุกท่านกลับไปที่จังหวัดแพร่ อีกครั้ง