พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเชิญชวนร่วมงาน “ในหลวง ในความทรงจำ”

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดงาน “ในหลวง ในความทรงจำ” ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อให้คนไทยได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการพิเศษ “ในหลวง ในความทรงจำ” ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยจากแรงบันดาลใจของศิลปินกว่า 50 คน นิทรรศการบุคคล ชุมชน ผู้สืบสานพระราชปณิธานด้านการเกษตร ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง วิถีเกษตรไทย ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อจุดประกายความคิด สร้างแรงบันใจให้แก่ผู้เข้าชม กิจกรรมการเรียนรู้การบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิชาของแผ่นดิน” พร้อมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง จำหน่ายสินค้าการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป กว่า 200 ร้านค้า ตลอดจนกิจกรรมการสร้างสีสันและความเพลิดเพลิน

วันที่ 13 ตุลาคม 17.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทย ทุกพื้นที่มาร่วมบอกต่อความทรงจำของทุกท่าน และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพร้อมชมคอนเสิร์ต “ในหลวง ในความทรงจำ” ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า

12-14 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171, 094-649-2333