ท่องเที่ยวทั่วไทย โดยพี่หนุ่ม-สุทน…เดินทางไปเรียนรู้เรื่องวิถีชุมชนบ้านเกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลางนำคณะสื่อมวลชนชมรมนักข่าวท่องเที่ยวเดินทางไปต.เกาะเกิดอ.บางปะอินจ.พระนครศรีอยุธยาเพื่อเก็บเรื่องราวชีวิตชุมชนบ้านเกาะเกิดมาเล่าเรื่องให้ฟัง

พี่หนุ่ม-สุทนได้พูดคุยกับป้าลำพูล พรรณไวยอดีตผู้ใหญ่บ้านต.เกาะเกิดอ.บางปะอินจ.พระนครศรีอยุธยาและเป็นประธานกลุ่มโฮมสเตย์ชุมชนบ้านเกาะเกิดได้เล่าเรื่องความเป็นมาของเกาะเกิด ย้อนกลับไปสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีเรือสำเภาเดินทางมาส่งสินค้าในกรุงศรีอยุธยาพอส่งสินค้าแล้วเสร็จนำเรือจอดทอดสมอไว้ปรากฎว่าเรือเกิดชำรุดจมลงแม่น้ำเจ้าพระยาไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้ เมื่อมีเรือสำเภาจมลงสายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาพัดพาเอาตะกอนมาทับถมเป็นร้อยปีกลายเป็นเกาะในแม่น้ำเจ้าพระยา ชาวบ้านเรียกว่าเกิดและต่อมาเป็นต.เกาะเกิด

ชุมชนบ้านเกาะเกิดร่วมกันเป็นกลุ่มโฮมสเตย์บ้านเกาะเกิดเพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และพักโฮมสเตย์วิถีชุมชนชิวๆไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก พักผ่อนแบบสบายๆเหมือนบ้านพักญาติพี่น้องแล้วมีกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมชนพบปะพูดคุยกันเล่าเรื่องอดีตถึงปัจจุบันและลงล่องเรือรอบเกาะเกิดชมบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 2.ลงเล่นน้ำหน้าบ้านพักแม่น้ำเจ้าพระยาย้อนอดีตสมัยเด็กๆนุกนาน 3.นั่งรถพ่วงชมวิถีชีวิตบ้านเกาะเกิดมีทำขนมไทยและทำขนมน้ำนมข้าวยาคูเป็นขนมถวายพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาล

เมื่อดูการทำขนมน้ำนมข้าวยาคูแล้วเดินทางต่อไปวัดพยาญาติวัดเก่าแก่อายุ 300-400ปี นมัสการพระพุทธรูปหลวงพ่อดำองค์ใหญ่ประดิษฐานในวิหาร ป้าลำพูลเล่าเรื่องให้ฟังแต่เดิมวัดพยาญาติมีพระพุทธรูปทองผสมสำริดองค์ท่านเล็กๆ9นิ้วต่อมาทางวัดคงเห็นว่าองค์ท่านเล็กจะถูกขโมยก็สร้างองค์ใหญ่ขึ้นมาแล้วอัญเชิญพระพุทธรูปองค์เล็กบรรจุไว้ในองค์พระที่สร้างองค์ใหญ่และก่อนจะลงรักษ์องค์พระพุทธรูปปรากฎว่าขบวนเรือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จผ่านหน้าวัดพยาญาติทางวัดเห็นแล้วเป็นนิมิตรหมายที่ดีก็เลยเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่าหลวงพ่อดำตามพระนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(องค์ดำ)แล้วป้าลำพูลบอกอีกว่าถ้าหากมานมัสการขอพรหลวงพ่อดำต้องยึดมั่นในศีล5จึงจะได้สมความปรารถนา องค์หลวงพ่อดำชาวบ้านเขตอ.บางปะอินพระนครศรีอยุธยาเดินทางมาขอพรหลวงพ่อดำกันมากทุกวัน ส่วนภายในบริเวณวัดมีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดนี้จัดสร้างเพื่อรำลึกถึงเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ปี2310และชมโบสถ์รูปเรือสำเภา

เสร็จแล้วเดินทางกลับมาบ้านพักโฮมสเตย์เรียนรู้เรื่องสมุนไพรพร้อมการบรรยายและยืดเส้นคลายกล้ามเนื้อด้วยโต๊ะคลายกล้ามเนื้อหน้าท้อง แขนขาแบบโบราณ สุดท้ายอาหารค่ำบรรยากาศติดแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำพริกปลาทู ปลาทอด ผักพื้นบ้าน มีพ่วงท้ายผ่านไปมา ค่ำๆเรือตกกุ้งในแม่น้ำเจ้าพระยาชาวบ้านตกกุ้งยามค่ำคืน(เพราะกุ้งใหญ่จะออกหากินตอนกลางคืนแดดไม่ร้อน)จึงเป็นวิถีของการตกกุ้งแม่น้ำยามค่ำคืนสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดี

นักท่องเที่ยวสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่1672การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือป้าลำพูล พรรณไวยประธานกลุ่มโฮมสเตย์บ้านเกาะเกิดโทรศัพท์ 081-8402384 ได้ทุกวัน